Araştırma Merkezimiz

Buhara İlim ve Hizmet Vakfı bünyesinde 2012 yılında Enderûn Dinî Araştırmalar Merkezi adıyla kurulmuş olan merkezimiz, bu güne kadar İslâmî ilimlere dair ders, seminer ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmiş, ilim talebelerine maddî manevî ve ilmî destekte bulunmuştur.

2022 yılında adını; İlmî ve Hikemî Etütler Merkezi (HİKEM) şeklinde değiştiren merkezimiz, yepyeni bir isim ve anlayışla yoluna devam etmekte, çeşitli programlarla ilme ve ilim yolcularına desteğini sürdürmektedir.