İlahiyat Destek Programı Başvuruları Başlıyor

Vakfımız bünyesinde faaliyet gösteren İlmî ve Hikemî Araştırmalar Merkezi (HİKEM), İstanbul’da okuyan İlahiyat talebeleri için yeni bir medrese programı başlatıyor…

>>>>>Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru için tıklayınız<<<<<